Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 15 listopada 2016 roku władze samorządowe w Polsce mogą dopłacać do zabiegów sterylizacji zwierząt, które posiadają właścicieli.
Według ekspertów, bazujących na doświadczeniach krajów skandynawskich

w ciągu 2 lat możemy zmniejszyć populację niechcianych zwierząt nawet o połowę, co pozwoli gminie na ograniczenie wydatków na ten cel.

niechciane org

O programie

Gminy w coraz większym stopniu borykają się z dylematem, jakim są przymusowe oszczędności.
Które koszty można zminimalizować? Gdzie szukać dodatkowych funduszy bez krzywdzenia kogokolwiek?

Proponujemy rozwiązanie problemu, który dotyka samorządy i sposób, na polepszenie sytuacji w wymiarze ogólnospołecznym.

Zgodnie ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli, jedynym skutecznym programem gwarantującym skuteczne zapobieganie i efektywne ograniczenie populacji niechcianych zwierząt, a tym samym oszczędności dla gmin i ich obywateli, jest program sterylizacji/kastracji, oraz znakowania zwierząt bezdomnych i takich, które mają swoich właścicieli. Zdanie to podziela także Główny Lekarz Weterynarii, oraz wielu specjalistów działających w tej dziedzinie, a także nasze czteroletnie doświadczenie w realizowaniu takich działań.

Raport NIK wskazuje, że gminy wciąż nie potrafią tworzyć skutecznych programów zapobiegających bezdomności zwierząt, o czym świadczy rosnąca ilość schronisk i zwierząt w nich przebywających, a co za tym idzie, coraz wyższe koszty ich utrzymania.

Tymczasem ustawodawca, który w uzasadnieniu wskazuje na konieczność wdrożenia takich programów dał gminom skuteczne narzędzie do walki z bezdomnością zwierząt i ograniczenia kosztów ich utrzymania. Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 15 listopada 2016 roku (art. 11A, ust.3a) wprowadziła możliwość tworzenia programów kastracji/sterylizacji zwierząt bezdomnych i domnych.

Dlaczego program jest niezbędny do zlikwidowania problemów z bezdomnością?

 • Psy charakteryzują się ogromnymi zdolnościami reprodukcyjnymi, liczba potencjalnych potomków jednego psa jest często ilością niewspółmierną dla możliwości niejednego schroniska.  Jedna suczka w ciągu swojego życia może urodzić nawet 100 szczeniąt. Zakładając, że połowa z nich (50 psów) zostanie bezdomnymi, a koszt oddania jednego psa do schroniska (prawny obowiązek samorządu wynikający z ustawy o ochronie zwierząt) to około 2 000 zł. Generuje to 100 000 zł. wydanych z budżetu na opiekę nad niechcianymi bezpańskimi psami.

  Dlatego ograniczając możliwość niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów – w okresie długoterminowym ograniczamy ich liczebność, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie obciążeń finansowych w gminie.

 • Niewiele samorządów wie, że schroniska oraz podmioty odławiające zwierzęta nie pozostają do końca uczciwe względem nich. Niejednokrotnie dochodzi do oszustw, narażających gminę na większe wydatki, np.:
  – wyłapywanie psa i wypuszczanie na terenie gminy ościennej;
  – umieszczanie tego samego psa w raportach dla kilku gmin;
  – wielokrotne znakowanie mikrochipem tego samego psa;
  – wydawanie psów do adopcji bez chipowania i sterylizacji (pomimo konieczności realizacji takiego zadania, wynikającego z ustawy i zawartych umów);
  – wystawianie faktur za dzienny pobyt psa w schronisku, który od dłuższego czasu jest adoptowany lub nie żyje;
  – niekontrolowany rozród psów i kotów w schroniskach (brak sterylizacji mimo warunków umowy);
  – utrudnianie adopcji psów, które są opłacane na zasadzie stawek dobowych przez gminę…

 • Jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie wydatkowania budżetowych pieniędzy na bezpańskie zwierzęta jest ograniczenie populacji. Jeśli dostosujemy populację zwierząt do zapotrzebowania, wyeliminujemy problem porzucania zwierząt. Jeśli opiekun nie będzie dłużej mógł zajmować się zwierzęciem, znajdzie się wielu chętnych by je przygarnąć. Poprzez wprowadzenie powszechnej sterylizacji zwierząt należących do osób prywatnych we wszystkich gminach, ograniczamy populację, co rozwiązuje problem bezdomności zwierząt i zbędnego wydatkowania pieniędzy publicznych.

  Koszt sterylizacji jednej suczki to ok. 170 zł., koszt umieszczenia jej potomstwa w schronisku – 100 000 zł. zgodnie z powyższym przykładem.

  Mowa tutaj o suczkach ze względu na wysoką skuteczność i oszczędność takiego rozwiązania.

 • Wyborcy woleliby, aby pieniądze wydane na umieszczanie zwierząt w schroniskach, czy budowę nowych schronisk zostały wydane w sposób korzystny dla ich społeczności np. infrastrukturę, pomoc dzieciom itp.. Co ważniejsze każdy z nas potrafi docenić odpowiedzialne gospodarowanie naszymi podatkami.

  Schronisko nie jest miejscem dla psa, jest nim odpowiedni dom. Zatem wydane na schroniska pieniądze nie rozwiązują problemu społeczności oraz bezdomnych zwierząt. Czy budowa i utrzymywanie schronisk jest odpowiedzialnym gospodarowaniem budżetami gmin?

 • Sterylizacja to nie tylko oszczędności w funduszach samorządów. Zabieg ten jest jedynym humanitarnym sposobem, który w tak krótkim czasie prowadzi do znacznego ograniczenia bezdomności psów i kotów. W polskich schroniskach przebywają dziesiątki tysięcy czworonogów. Wiele z nich, przez ciągłe rozmnażanie zwierząt w domach prywatnych, nigdy nie znajdzie nowych domów.

  Każdy nowo narodzony szczeniak odbiera jednemu psu ze schroniska szansę, na ograniczenie jego cierpienia w tym miejscu. Zwierzę w zamknięciu nie czuje się szczęśliwe – ma ograniczoną możliwość kontaktu z człowiekiem, nie może wychodzić na spacery tak często, jak zwierzęta posiadające właścicieli, a niejednokrotnie przez złą opiekę schronisk jest ciężko chore i nie otrzyma na czas pomocy lekarskiej.

  Osoby, które doprowadzają do rozmnażania swojej suczki/kotki często oddają młode osobom trzecim. Nie kontrolują warunków, w jakie one trafiają, przez co osoby nieodpowiedzialne nabywają zwierzę. Taki pies może zostać uwięziony na łańcuchu o długości 1 metra i wegetować na nim przez całe swoje życie. Inne czworonogi mogą zostać porzucone, kończąc przywiązane do drzewa w lesie, zabite przez samochód, czy znajdując się w schronisku, które też nie jest rozwiązaniem.

  Sterylizacja pozwala ograniczyć rozmnażanie psów i kotów, dzięki czemu ograniczamy cierpienie tych niechcianych, dajemy szansę na domy psom ze schronisk i uniemożliwiamy nabycie zwierzęta osobom, które nie mają szacunku dla żywej istoty.

Potrzebujesz więcej informacji lub materiałów?