Niechciane.org

Jak odpowiedzialnie zarządzać budżetem, by rozwiązać problem bezdomnych zwierząt w gminie?

Wesprzyj nas 1% Twojego podatku

Wesprzyj nas 1% Twojego podatku

KRS 0000494828

Dotychczas gminy nie miały możliwości skutecznej walki z bezdomnością zwierząt.

Budowa schronisk, umieszczanie w nich psów i kotów, niejednokrotnie do końca ich życia oraz wydatkowanie publicznych pieniędzy podatników
nie stanowi walki z bezdomnością. Walka z bezdomnością powinna polegać przede wszystkim na edukacji społeczeństwa oraz sterylizacji i kastracji zwierząt, które posiadają właścicieli. Należy mocno podkreślić fakt, że zwierzęta bezdomne biorą się z domnych!

Gminy przystępując do programu dopłat bądź finansowania zabiegów sterylizacji zwierząt, które posiadają właścicieli w ciągu 2-3 lat zmniejszają wydatkowanie środków przeznaczonych na walkę z bezdomnością o około 50-60%

Im więcej wysterylizowanych zwierząt tym mniej wydatków z budżetów gmin.

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz grupie posłów, która zrozumiała intencję Najwyższej Izby Kontroli w kwestii wspomnianej zależność oraz konieczności zmiany Ustawy o ochronie praw zwierząt. Nowelizacja stworzyła samorządowcom możliwość odpowiedzialnego gospodarowania budżetami gmin. Przez ostatnie lata działania środowisk zaangażowanych w walkę z bezdomnością zwierząt w Polsce napotykały na barierę w postaci odpornych na argumenty urzędników. Zasłaniali się oni brakiem możliwości działań spowodowanych zapisami ustawy.
Niewielka zmiana przyczyniła się do zwiększenia możliwości racjonalnych i odpowiedzialnych działań gmin w zakresie ograniczenia cierpienia zwierząt.

Dziękujemy!

Co mówią eksperci i uczestnicy programu?

Gminy powinny finansować sterylizację zwierząt i wprowadzić ich znakowanie, dzięki czemu można byłoby ustalić, kto jest właścicielem błąkającego się psa czy kota. 
To w trosce o publiczne pieniądze warto zainwestować w zapobieganie bezdomności zwierząt. W innych krajach już rozwiązano ten problem.

W Polsce są gminy, które realizują kompleksowe programy walki z bezdomnością zwierząt i dzięki temu zmniejszyły wydatki na ten cel o 60 proc..

Gminy powinny finansować sterylizację zwierząt i wprowadzić ich znakowanie, dzięki czemu można byłoby ustalić, kto jest właścicielem błąkającego się psa czy kota. To w trosce o publiczne pieniądze warto zainwestować w zapobieganie bezdomności zwierząt. W innych krajach już rozwiązano ten problem.
— Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Sterylizacja zwierząt połączona z chipowaniem, adresowane do naszych mieszkańców jako zachętą finansowana z pieniędzy gminnych, w szybki sposób dały pożądane rezultaty. Można zorganizować system w każdej gminie tak, że będzie efektywny, będzie cieszył mieszkańców. Spada też siłą rzeczy "splendor" na włodarza, że umiał sobie z jakimś kolejnym problemem poradzić. Kiedyś odwoziliśmy do schroniska ok 80 zwierząt, teraz tylko 2.

To nie o to chodzi, by rozwiązać problem na chwilę ale by zrobić to w sposób trwały.

Sterylizacja zwierząt połączona z chipowaniem, adresowane do naszych mieszkańców jako zachętą finansowana z pieniędzy gminnych, w szybki sposób dały pożądane rezultaty. Można zorganizować system w każdej gminie tak, że będzie efektywny, będzie cieszył mieszkańców. Spada też siłą rzeczy “splendor” na włodarza, że umiał sobie z jakimś kolejnym problemem poradzić. Kiedyś odwoziliśmy do schroniska ok 80 zwierząt, teraz tylko 2.
— Włodzimierz Żak
Burmistrz Myszkowa
  • PRZEDSTAWICIELE GMIN

    Obejrzyj film, w którym włodarze gmin, burmistrz, inspektorzy ds. zwierząt i dyrektor schroniska wypowiadają się o korzyściach udziału w programie.
  • PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

    Poznaj stanowisko przedstawiciela instytucji, która systematycznie przeprowadza kontrole w gminach. Dowiedz się na co kontrolerzy będa zwracali uwagę.

Korzyści

dla zwierząt

+ większe szanse na adopcję, poprzez zmniejszenie populacji
+ skrócenie okresu przebywania w schronisku do minimum
+ zmniejszenie cierpienia zwierząt wynikające z przebywania w schronisku, lub niewłaściwym domu
+ możliwość znalezienia odpowiedniego domu

dla właścicieli

+ brak niechcianych szczeniaków i dylematów gdzie je umieścić, oraz ryzyka że trafią w niewłaściwe ręce, lub do schroniska
+ ograniczenie ryzyka wystąpienia nowotworów listwy mlecznej, czy innych narządów, a także ropnego zapalenia macicy u suczek
+ suczka, czy kotka nie przechodzi kolejnych cieczek/ruj i jest spokojniejsza, stabilniejsza psychicznie, przez co bardziej przywiązuje się do swojego opiekuna
+ zanika problem ciąż oraz ruj urojonych u sterylizowanych zwierząt
+ zmniejsza się potrzeba ucieczek i swobodnych wędrówek, dzięki czemu nie giną one pod kołami samochodów

dla gmin

+ zmniejszenie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku
+ zmniejszenie kosztów odławiania i opieki medycznej bezdomnych zwierząt
+ brak konieczności ponoszenia wydatków na budowę nowych schronisk
+ zadowolenie wyborców wynikające z lepszego dysponowania środkami publicznymi oraz 
+ braku problemu bezdomności zwierząt na terenie gminy/miasta

dla społeczności

+ oszczędności wynikające z mniejszych wydatków na utrzymanie psów w schroniskach mogą zostać spożytkowane w sposób korzystny dla mieszkańców (np. na szkołę lub dom kultury, na oświetlenie czy plac zabaw)
+ spokój wynikający z braku problemu bezdomnych, nieszczęśliwych zwierząt w okolicy
+ brak problemów wynikających z konieczności budowy nowych schronisk, a co za tym idzie kosztów, które ponoszą mieszkańcy gminy